Championnat / SENIORS

SAISON 2023/2024


Resultater & Klassementer


Déi éenzel Resultater an och d'Klassementer vun onsen Equipen fannt dir um Site vun der F.L.T.T.

Spillsall 2023/2024

Bedéngt duerch d'Héischwasser am Juli, fënnt eisen Training an eisen Championnat an der Sportshal "Am Bongert" zu Rouspert statt.


 Hall sportif  Am Bongert       
 9, rue Luc Bonblet
 L-6582 Rosport


Hall polyvalent

3 am Salzwaasser
L-6661 BORN
+352 26 74 21 62


Am moment net bespillbar!